بهینه‌سازی طراحی قاب‌های خمشی بتن آرمه با استفاده از الگوریتم تقریب سازگار - شرکت عمرانی زانیس سازه

بهینه‌سازی طراحی قاب‌های خمشی بتن آرمه با استفاده از الگوریتم تقریب سازگار

بهينه سازي طراحي قاب هاي خمشي بتن آرمه با استفاده از الگوريتم تقريب سازگار
زمان مطالعه این صفحه : ۲ دقیقه

بهینه سازی

هدف از پژوهش حاضر، توسعه یک الگوریتم بهینه‌سازی بر مبنای روش تقریب سازگار برای طراحی بهینه قاب‌های خمشی بتن مسلح است.

بدین منظور، طراحی قاب‌های خمشی بتن مسلح به عنوان یک مساله بهینه‌سازی فرموله شده است، که در آن متغیر‌های طراحی عبارت از ابعاد مقاطع بتنی و مساحت آرماتور‌ها هستند.

 

بهینه‌سازی طراحی قاب‌های خمشی بتن آرمه با استفاده از الگوریتم تقریب سازگار
بهینه‌سازی طراحی قاب‌های خمشی بتن آرمه با استفاده از الگوریتم تقریب سازگار

تابع هدف، هزینه کل قاب شامل:

هزینه بتن‌ریزی، قالب‌بندی، و آرماتوربندی برای تک‌تک اعضاء سازه است. قیود طراحی بر اساس آیین‌نامه طراحی تعریف شده‌اند.

در مدل پیشنهادی جهت طراحی بهینه، تابع هدف و قیود طراحی بر مبنای مفهوم تقریب سازگار به طور صریح فرموله و مساله اصلی بهینه‌سازی با چند مساله بهینه‌سازی ساده جایگزین شده است.

هر زیرمساله ابتدا بر مبنای نتایج تحلیل سازه و تحلیل حساسیت تعریف و سپس با استفاده از برنامه‌ریزی درجه دوم متوالی حل و نشان داده شده است که الگوریتم پیشنهادی طی فقط چند چرخه طراحی به همگرایی می‌رسد.

بهینه سازی طراحی قاب های خمشی بتن آرمه با استفاده از الگوریتم تقریب سازگار

حبیبی، ع.، شهریاری، م.، رستمی، ح.، ۱۳۹۶. بهینه‌سازی طراحی قاب های خمشی بتن آرمه با استفاده از الگوریتم تقریب سازگار. مهندسی عمران شریف (شریف ویژه مهندسی عمران), [online] 33-2(2/1 ), pp.127-134. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=310884.

فارغ التحصیل کارشناسی ارشد عمران گرایش سازه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

درخواست مشاوره

در مورد خدمات شرکت عمرانی زانیس سازه سوالی دارید؟