تحقیق و توسعه - شرکت عمرانی زانیس سازه

راهنمای اجرای ساختمان های ویژه در اصفهان

اجرای ساختمان بتنی در اصفهان سابقه طولانی دارد. ساختمان های بتنی به چهار دسته کلی زیر تقسیم بندی می شوند. ساختمانهای با اهمیت خیلی زیاد در این گروه , ساختمان هایی قرار دارند که قابل استفاده بودن آنها پس از وقوع زلزله اهمیت خاص دارد و وقفه در بهره برداری از آنها بطور غیرمستقیم موجب […]

بیشتر بخوانید

طراحی بهینه دال‌های بتن مسلح یک طرفه

طراحی بهینه در دنیای پر رقابت امروز دیگر کافی نیست سیستمی طراحی کنیم که عملکرد آن مطابق آنچه می‌خواستیم باشد، بلکه لازم است که آن سامانه بهترین باشد.   بهترین طراحی بهینه بهترین به معنی سیستمی کارآمد، همه‌جانبه، منحصر به فرد و مقرون به صرفه است. از آنجا که دال بتنی در انتقال بار در [...]
بیشتر بخوانید

تعیین ابعاد بهینه بازشو‌های افقی در جان تیر‌های بتن مسلح

امروزه به واسطه توسعه شهر‌ها اجرای ساختمان‌های بلند و پرتراکم رونق فراوان یافته است در اینگونه ساختمان‌ها به منظور اجرای تاسیسات مختلف مکانیکی و برقی پیش‌بینی فضای مناسب و کافی ضروری است که در ساختمان‌های بتن مسلح این فضا‌ها به همراه ابعاد بزرگ تیر‌ها و ستون‌ها درصد قابل توجهی از فضای ساختمان را به خود [...]
بیشتر بخوانید

طراحی بهینه قابهای بتن مسلح بر اساس عملکرد

در روش‌های معمول طراحی بر اساس عملکرد، عموما سازه با استفاده از سعی و خطا برای تامین سطح عملکرد مورد نظر طراحی می‌شود. هدف از این تحقیق، تعریف و تشکیل روابط ریاضی مساله طراحی بر اساس عملکرد در قالب یک مدل بهینه‌سازی و توسعه یک روش رایانه‌ای برای یافتن طرح بهینه قاب‌های بتن مسلح بر [...]
بیشتر بخوانید

بهینه‌سازی طراحی قاب‌های خمشی بتن آرمه با استفاده از الگوریتم تقریب سازگار

بهینه سازی هدف از پژوهش حاضر، توسعه یک الگوریتم بهینه‌سازی بر مبنای روش تقریب سازگار برای طراحی بهینه قاب‌های خمشی بتن مسلح است. بدین منظور، طراحی قاب‌های خمشی بتن مسلح به عنوان یک مساله بهینه‌سازی فرموله شده است، که در آن متغیر‌های طراحی عبارت از ابعاد مقاطع بتنی و مساحت آرماتور‌ها هستند.   بهینه‌سازی طراحی [...]
بیشتر بخوانید

بهینه‌سازی چند هدفه قاب‌های خمشی بتن آرمه با استفاده از الگوریتم ژنتیک و روش جمع وزنی توابع هدف

در چند دهه اخیر استفاده از الگوریتم ژنتیک برای بهینه‌سازی سازه‌ها مورد توجه بسیاری بوده و سازه‌های فولادی و بتنی با هدف بهینه‌سازی وزن مورد بررسی قرار گرفته‌اند. اما بهینه‌سازی چند هدفه به منظور تعیین موازنه توابع هدف و استخراج جبهه پاراتو در سازه‌های فولادی و خصوصا بتن آرمه چالش برانگیز بوده است. در این [...]
بیشتر بخوانید

بهینه‌سازی توپولوژی و شکل سازه‌های پیوسته غیرخطی با روش بهینه‌سازی تکاملی سازه‌ها

بهینه‌سازی روش‌های بهینه‌سازی توپولوژی قادرند طرح‌هایی را با بهترین طرح سازه برای عملکرد‌های سازه‌ای مورد نیاز پیدا کنند. یکی از این روش‌ها، بهینه‌سازی تکاملی سازه هاست. بهینه‌سازی تکاملی سازه‌ها به معنای حذف مواد ناکارآمد از سازه است به طوری که نتایج به دست آمده در هر مرحله به سمت طرح بهین پیش ‌می‌روند.   بهینه‌سازی [...]
بیشتر بخوانید

درخواست مشاوره

در مورد خدمات شرکت عمرانی زانیس سازه سوالی دارید؟