رضا کرمی - شرکت عمرانی زانیس سازه

مرحله سوم – اجرای سازه نگهبان و دیوار حائل

اجرای سازه نگهبان و دیوار حایل بعد از اعلام مالک برای شروع مجدد پروژه، در یک هفته هماهنگی با اداره گاز، برق و تلفن انجام شد و تاسیسات مذکور بلافاصله جمع گردید تا خطری متوجه منطقه پروژه نگردد. همچنین با توجه به اینکه ملک در حدود یک متر اصلاح خط بدنه داشت و در ساخت [...]
بیشتر بخوانید

راهنمای اجرای ساختمان های ویژه در اصفهان

اجرای ساختمان بتنی در اصفهان سابقه طولانی دارد. ساختمان های بتنی به چهار دسته کلی زیر تقسیم بندی می شوند. ساختمانهای با اهمیت خیلی زیاد در این گروه , ساختمان هایی قرار دارند که قابل استفاده بودن آنها پس از وقوع زلزله اهمیت خاص دارد و وقفه در بهره برداری از آنها بطور غیرمستقیم موجب […]

بیشتر بخوانید