نکات نقشه کشی در چک لیست طراحی سازه

نکات نقشه کشی در چک لیست طراحی سازه

نکات نقشه کشی در چک لیست طراحی سازه-سازه های بتنی-نقشه کشی- نقشه کشی سازه هایی با اسکلت بتنی -نقشه کشی در سازه های بتنی- زانیس سازه
زمان مطالعه این صفحه : ۶ دقیقه

نکات نقشه کشی در چک لیست طراحی سازه چه هستند؟

نقشه کشی، از فعالیت های بسیار مهم در طراحی و اجرای سازه های مختلف به حساب می آید. نقشه کشی صحیح و اجرای دقیق نقشه، نتیجه رضایت بخشی را در پی خواهد داشت.

استانداردهای کلی نقشه کشی ساختمان در نشریه ۲۵۶ سازمان مدیریت و برنامه بودجه کشور و الزامات اجرایی نقشه ها در استانداردها و دستورالعمل هایی نظیر آیین نامه بتن ایران، مبحث نهم و مبحث دهم مقررات ملی ساختمان آورده شده اند.

نکات مهم نقشه کشی سازه بتنی در چک لیست طراحی سازه چه هستند؟

نقشه کشی سازه های بتنی دارای الزامات متعددی است. کنترل نحوه نقشه کشی سازه هایی با اسکلت بتنی در چک لیست طراحی سازه با پاسخ به سوالات زیر انجام می شود:

 • آیا مقاطع عرضی مناسب در مقاطع مختلف با ذکر آرماتورهای اصلی و تقویتی در کنار پروفیل طولی تیرها ارائه شده اند؟
 • آیا کنترل نسبت میلگرد در تکیه گاه و وسط دهانه (مثبت و منفی) انجام شده است؟
 • آیا المان های مرزی دیوارهای برشی مطابق فایل محاسباتی در نقشه منظور شده اند؟
 • آیا رقوم پلان ها شامل تیرریزی و ستون ها ارائه شده اند؟
 • آیا جزئیات بازشو دال ها و دیوارها ارائه شده است؟
 • در صورت استفاده از ستونچه، آیا جزئیات آن ارائه شده است؟
 • آیا پلان های تیرریزی به صورت جداگانه ارائه شده اند؟
 • آیا آرماتورهای گونه (میانی) برای تیرهایی با ارتفاع بیش از ۷۵ سانتی‌متر ارائه شده است؟
 • آیا نواحی خاموت گذاری ویژه در تیرها و ستون ها و همچنین در اتصال تیر به تیر ارائه شده اند؟
 • آیا میلگردهای طولی ستون به صورت یکی در میان توسط خاموت بسته یا سنجاق به طور مناسب مهار شده اند؟
 • آیا طول مهاری، قلاب و طول همپوشانی میلگردها و همچنین وصله در تیر و ستون ارائه شده است؟
 • آیا محل و ترتیب وصله های مکانیکی مشخص شده است؟
 • آیا گروه و طول مهاری میلگرد مشخص شده است؟
 • آیا کنترل برون محوری (خروج از آکس) تیرها (مخصوصا تیرهای کناری) انجام شده است؟
 • آیا کلاف میانی به تعداد مناسب برای تیرچه ها (با توجه به پلان های تیرریزی) ارائه شده است؟
 • آیا اتصال تیرچه های موازی با تیر به صورت صحیح اجرا شده است؟
 • آیا جزئیات تیرهای مفصلی به صورت جداگانه ارائه شده است؟
 • آیا محل مناسب وصله تیرها و ستون ها کنترل شده است؟
 • آیا ناحیه خاموت گذاری ویژه ستون ها و تیرها انجام شده است؟
 • آیا نما و مقاطع دیوار برشی و المان های مرزی به صورت کامل ارائه شده اند؟
 • آیا کنترل عرض تیرها در کنار بازشوها و راه پله ها از نظر سرگیر و شانه گیر نبودن انجام شده است؟
 • آیا کدهای ارتفاعی طبقات با معماری مطابقت دارد؟
 • آیا جزئیات راه پله (برش و آماتورگذاری) در تمامی طبقات ارائه شده است؟
 • آیا استفاده از سنجاق های یک در میان برای دیوار ضروری است؟
 • آیا طرح مناسب برای سازه هایی با اجرای جدا از سازه اصلی (مانند رمپ) ارائه شده است؟
 • آیا توضیحات لازم برای اجرای قالب بندی سقف، دیوارهای برشی، دیوارهای حایل و ستون ها ارائه شده است؟

بیشتر بدانید:طراحی نقشه فاز (۲) دو معماریطراحی نمای ساختمانطراحی بهینه اقتصادی دیوار حائل طرهای بتن مسلح به روش الگوریتم ژنتیک

سازه های بتنی-نقشه کشی- نقشه کشی سازه هایی با اسکلت بتنی -نقشه کشی در سازه های بتنی- زانیس سازه

بیشتر بدانید : انواع قرارداد ساخت– اجرای اسکلت بتنی در اصفهانپیمانکار کیست؟– بتن خشک چیست؟ + انواع بتن خشک و تَر در مصالح ساختمانی   

نکات مهم نقشه کشی فولادی در چک لیست طراحی سازه چه هستند؟

در بخش قبلی، به معرفی نکات مهم نقشه کشی در سازه های بتنی پرداختیم. در این بخش، موارد مورد بررسی در نقشه کشی سازه های فولادی را معرفی می کنیم.

سوالات ارائه شده در این بخش، با مطالعه مبحث دهم مقررات ملی ساختمان قابل پاسخ هستند.(نقشه کشی سازه هایی با اسکلت بتنی)

این سوالات عبارتند از:

 • آیا پلان تیپ بندی ستون ها، بادبندها و دیوارها ارائه شده است؟
 • آیا پلان تیرریزی و اتصالات تیرها ارائه شده است؟
 • آیا مشخصات الکترودهای جوشکاری ارائه شده است؟
 • آیا حداقل و حداکثر بعد جوش صحیح در نظر گرفته شده است؟
 • آیا مشخصات پیچ و مهره ها ارائه شده است؟
 • آیا مقاطع ستون ها (مشخصات پروفیل ها، ورق های تقویتی، بست ها، مشخصات جوش ها و غیره) به طور مناسب ارائه شده اند؟
 • آیا نمای بادبندها به همراه پروفیل بادبند، ورق های اتصال و جوش ها با مقیاس مناسب ارائه شده اند؟
 • آیا جزئیات پروفیل طولی ستون ها به همراه تراز اتصال تیرها ارائه شده است؟
 • آیا جزئیات تبدیل مقطع ستون ها ارائه شده است؟
 • آیا جزئیات اتصالات راه پله (برش)، مشخصات جوش ها و ورق های اتصال آن در تمامی طبقات ارائه شده است؟
 • آیا کنترل عرض تیرها در کنار بازشوها و راه پله ها از نظر سرگیر و شانه گیر نبودن انجام شده است؟
 • آیا طرح مناسب برای اجرای سازه های جدا از سازه اصلی (مانند رمپ) ارائه شده است؟
 • آیا کدهای ارتفاعی طبقات با معماری مطابقت دارد؟
 • در صورت اجرای دیوار برشی، آیا تمامی موارد مربوط در نقشه کشی بتنی رعایت شده اند؟
 • آیا جزئیات ساخت تیر ورق ها با سخت‌کننده ها (عرضی و فشاری) و جوش های مربوط به آن ها ارائه شده است؟
 • آیا برش مناسب از صفحه ستون به منظور نمایش خاموت های مهار کننده بولت ارائه شده است؟
 • در صورت وجود ستونچه، آیا جزئیات آن ارائه شده است؟
 • آیا وصله ستون ها و تیرها ارائه شده است؟
 • آیا ورق پیوستگی، ورق مضاعف و جوش های مربوط به آن ها در اتصالات گیردار ارائه شده اند؟
 • آیا نحوه اجرای ورق پیوستگی (به خصوص در ستون های قوطی شکل) ارائه شده است؟
 • آیا نما و مقاطع دیوار برشی به همراه المان های مرزی به طور کامل ارائه شده اند؟
 • آیا اتصال مناسب برای دیوارهای برشی و حایل به سقف، تیر و ستون اجرا شده است؟

بیشتر بدانید : ۴ عامل مخرب و فرسودگی سازه های بتنی– رنگ مناسب نمای چوبی سازه هاآزمون نظام مهندسی سال ۱۴۰۱  

نکات مشترک نقشه کشی سازه های فولادی و بتنی در چک لیست طراحی سازه چه هستند؟

در بین الزامات اجرایی نقشه کشی سازه های فولادی و بتنی،(نکات نقشه کشی در چک لیست طراحی سازه) نکات مشترکی وجود دارد که در چک لیست مربوط به آن ها مورد بررسی قرار می گیرند. این نکات عبارت هستند از:

 • آیا درز انقطاع در کلیه پلان ها ارائه شده است؟
 • آیا نورگیرها، داکت ها، آسانسورها و سایر بازشوها در پلان مشخص شده اند؟
 • آیا نقشه ها دارای شماره گذاری، فهرست، مشخصات پروژه و توضیحات فنی به صورت مختصر و مفید هستند؟
 • آیا کنترل پیشروی ها و لزوم یا عدم لزوم استفاده از خاک بر روی قسمت هایی از سقف زیرزمین انجام شده است؟
 • آیا جزئیات مربوط به میان قاب ها و مهار اجزای معماری ارائه شده اند؟
 • آیا محل دقیق بازشوها، بر اساس نقشه های تأسیساتی و جزئیات سازه ای در آن محل ارائه شده است؟
 • آیا مقطع برش کامل دستگاه پله در تمامی طبقات ارائه شده است؟
 • آیا جزئیات اجرای فونداسیون شامل محل درز انقطاع، ریشه پله ها، چاله آسانسور، پلان فونداسیون، رقوم و غیره ارائه شده است؟
 • آیا توضیحات لازم جهت اجرای قالب بندی فونداسیون ارائه شده است؟
 • آیا کدهای ارتفاعی فونداسیون با معماری مطابقت دارد؟
 • آیا مشخصات لقمه ها و خرک ها ارائه شده اند؟
 • آیا میلگردهای سراسری فونداسیون در پلان به صورت کامل اجرا شده اند؟
 • آیا معرفی مقاطع کافی از فونداسیون در محل های تغییر تراز، آسانسور و استخر صورت گرفته است؟
 • آیا مشخصات بتن مگر شامل رده و ضخامت ارائه شده است؟
 • نکات نقشه کشی فونداسیون در چک لیست طراحی سازه چه هستند؟
 • در این بخش، مواردی که باید در نقشه کشی فونداسیون مد نظر قرار بگیرند را ارائه می کنیم:
 • آیا طول مهاری، قلاب و طول همپوشانی میلگردها و همچنین محل وصله در فونداسیون ارائه شده است؟
 • آیا مقاطع مناسب طولی و عرضی از نوارهای فونداسیون با ذکر میلگردهای اصلی و تقویتی به درستی رسم شده اند؟
 • آیا محدوده قرارگیری آرماتورهای تقویتی فونداسیون ارائه شده است؟
 • آیا مشخصات شمع ها شامل پلان جانمایی، آرماتورها، برش عرضی و پروفیل طولی ارائه شده است؟

نکات طراحی نقشه کشی سقف در چک لیست طراحی سازه چه هستند؟

سقف و کف، از مهم ترین عضوهای سازه ای هستند. این عضوها به روش های متنوع و با استفاده از مصالح مختلف اجرا می شوند.

به منظور اطمینان از اجرای صحیح این سازه ها،(نکات نقشه کشی در چک لیست طراحی سازه) باید به سوالات مربوط به آن ها در چک لیست طراحی سازه پاسخ داده شود:

 • آیا اتصال سقف به سازه، خصوصا اتصال به دیوار برشی، به درستی انجام شده است؟
 • آیا مشخصات سقف تیرچه بلوک شامل ارتفاع تیرچه، ضخامت دال، آرماتورهای فوقانی، تحتانی، تقویتی، منفی، حرارتی، بلوکها، کلاف میانی سقف، فاصله و نوع سنجاقک ها، طراحی و ارائه شده است؟
 • آیا مشخصات سقف مرکب و عرشه فولادی شامل تیرچه ها و فواصل آن ها، ضخامت دال بتنی، آرماتورهای دال، نوع و فاصله برشگیرها، جزئیات اتصال تیرچه ها به تیر اصلی، محاسبه و ارائه شده است؟
 • آیا مشخصات سقف دال بتنی شامل ضخامت دال، میلگردهای خمشی فوقانی و تحتانی، میلگرد های اضافی گوشه های دال و میلگرد اتصال دال به تیرها محاسبه و ارائه شده است؟
 • آیا جزئیات بار مرده سقف ها ارائه شده است؟

بیشتر بدانید :سقف بتن مسلح با تیرچه دو طرفه– اجرای سقف تیرچه بلوک در اصفهانویژگی های عایق رطوبتی قیری– آب بندی سازه های بتنی

واحد فنی زانیس سازه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *