نکات مهم مدل سازی و طراحی سازه بتنی در چک لیست طراحی سازه

نکات مهم مدل سازی و طراحی سازه بتنی در چک لیست طراحی سازه

نکات مهم مدل سازی و طراحی سازه بتنی در چک لیست طراحی سازه - اجرایی سازه هایی با اسکلت بتنی در اصفهان - طراحی سازه بتنی در اصفهان - طراحی سازه بتنی - چک لیست طراحی سازه-شرکت عمرانی زانیس سازه اصفهان
زمان مطالعه این صفحه : ۲ دقیقه

نکات مهم مدل سازی و طراحی سازه بتنی در چک لیست طراحی سازه چه هستند؟

نکات مهم مدل سازی و طراحی سازه بتنی در چک لیست طراحی سازه – مهم ترین مرجع برای کنترل صحت مدل سازی و طراحی سازه های بتنی، مبحث نهم مقررات ملی ساختمان و استاندارد ۲۸۰۰ است.

از این رو، به منظور ارزیابی الزامات اجرایی سازه هایی با اسکلت بتنی، باید طبق استانداردهای موجود به سوالات زیر پاسخ داده شود:

 1. آیا کنترل طول به عرض ساختمان (بررسی عدم احتمال رخ دادن درز انقطاع) انجام شده است؟
 2. آیا کنترل مهارشدگی ساختمان انجام شده است؟
 3. آیا کنترل ترک خوردگی دیوارهای برشی و یکسان بودن ضرایب ترک خوردگی المان های مرزی با دیوار لحاظ شده است؟
 4. آیا کنترل ترک خوردگی بر اساس مهار شدگی و یا مهار نشدگی انجام شده است؟
 5. آیا کنترل مقاطع از نظر حداقل و حداکثر فواصل مجاز بین آرماتورهای طولی انجام شده است؟
 6. آیا آیین نامه مناسب برای طراحی اعضا انتخاب شده است؟
 7. آیا شکل پذیری مناسب در طراحی لحاظ شده است؟
 8. آیا پارامترهای مربوط به آیین نامه انتخاب شده، به درستی اعمال شده است؟ (تخریب و خاک برداری ساختمان گروه فنی و مهندسی زانیس سازه در اصفهان)
 9. آیا پارامترهای طراحی تیرها و ستون ها بر اساس شکل پذیری به صورت مناسب در نرم‌افزار منظور شده است؟
 10. آیا پارامترهای طراحی دیوارها بر اساس شکل پذیری به صورت مناسب در نرم‌افزار منظور شده است؟
 11. آیا مفصل کردن تیرهای داخل دیوار برشی انجام شده است؟
 12. آیا کنترل تغییر مکان دال ها انجام شده است؟
 13. آیا «تیر همبند» (Spandrel) و «پایه» (Pier) برای دیوارهای برشی در مدل سازی به طور مناسب تعریف شده اند؟
 14. آیا مقاطع دیوارهای برشی به صورت مناسب در نرم‌افزار (بخش Section Design) تعریف شده اند؟
 15. آیا بارهای دیوار حایل و ترکیب های آن اعمال شده اند؟
 16. آیا در محل تکیه، ۵۰ درصد میلگردهای مثبت به میلگردهای منفی اضافه شده اند؟
 17. آیا کنترل برش مقاطع و تعبیه میلگرد مناسب برشی مخصوصا در تیرهای کوتاه انجام شده است؟
 18. آیا کنترل برش در مقاطع دیوار و تعبیه میلگرد مناسب انجام شده است؟
 19. آیا کنترل برش مقاطع تیرها و ستون ها به طور مناسب انجام شده است؟
 20. آیا کنترل نسبت طول به قطر (L/d) برای تیرهای دهانه کوتاه انجام شده است؟
 21. آیا کنترل عرض تیرها انجام شده است؟
 22. آیا درصد آرماتور تیرها کنترل شده است؟
 23. آیا درصد آرماتور ستون ها به خصوص در محل عوض شدن مقاطع کنترل شده است؟
 24. آیا کنترل تیر قوی و ستون ضعیف در قاب های شکل پذیر ویژه انجام شده است؟
 25. آیا کنترل نسبت تنش برشی موجود به مقاومت برشی در اتصال تیر به ستون در قاب انجام شده است؟
 26. آیا خیز بلند مدت تیرها در نظر گرفته شده است؟
 27. آیا ضخامت دال به صورت صحیح در نظر گرفته شده است؟
 28. آیا برش تیرهای اطراف دال کنترل شده است؟

نکات مهم مدل سازی و طراحی سازه بتنی در چک لیست طراحی سازه - اجرایی سازه هایی با اسکلت بتنی در اصفهان - طراحی سازه بتنی در اصفهان - طراحی سازه بتنی - چک لیست طراحی سازهبیشتر بدانید : اجرای سقف تیرچه بلوک در اصفهانسقف بتن مسلح با تیرچه دو طرفه– ویژگی های عایق رطوبتی قیری– اجرای سقف تیرچه بلوک در اصفهان

(اجرایی سازه هایی با اسکلت بتنی در اصفهان)

برآورد هزینه ساخت و ساز در اصفهان

واحد فنی زانیس سازه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *