سازه های ال اس اف(سازه هوشمند) - شرکت عمرانی زانیس سازه

سازه های ال اس اف(سازه هوشمند)

سازه‌های ال اس اف
زمان مطالعه این صفحه : ۱۴ دقیقه

مقدمه

سیستم ساخت سازه‌های فولادی سبک (LSF) یکی از مناسب ترین سیستم های ساختمانی است که امروزه در جهان مورد استفاده قرارمی‌گیرد.استفاده از این سیستم به دلیل کیفیت مناسب ساخت و سرعت باال و مقاومت مناسب دربرابر زلزله از دهه ۱۹۵۰ میالدی در کشور‌های کانادا، امریکا، ژاپن و… گسترش یافته است. در ایران نیز این سیستم ساختمانی دارای تائیدیه فنی از مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن بوده و از دهه ۱۳۸۰  شمسی بعنوان یکی از تکنولوژی‌های نوین ساختمان در کشور بطور رسمی معرفی شده است.اصلی ترین عامل در سازه های فولادی سبک، مقاطع فولادی جدار نازک (LFS)می‌باشد. بدلیل خصوصیات مقاطع مورد استفاده در این سیستم همچون نورد سرد فوالد و عدم وجود تنش‌های پسمانددر مقاطع، امکان ایجاد مقاطع با اشکال متنوع و بامقاومت و سختی باال، دقت و سرعت در اجراو نصب سازه در مقایسه با ساختمان‌های سنتی و همچنین هزینه بهینه و کمتر و جلوگیری از پرت و هدر رفت مصالح و منابع که معموالًدر ساخت وساز های سنتی وجود دارد استفاده از این روش ساخت را می‌توان بعنوان یک روش صنعتی جایگزین درپروژ ه های ساختمانی و همچنین انبوه سازی مسکن مورد توجه قرارداد. در مجموع می توان گفت، استفاده از این سازه از هر لحاظ مناسب و درجهت دستیابی به اهداف توسعه پایدار شهری است. روش این تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی است.

واژگان کلیدی: توسعه پایدار، سیستمLSF ، سازه های سبک فوالدی، روش های نوین ساختمانی، سیستم های صنعتی ساختمان

تاریخچه

سازه‌های فولادی سرد نورد، از دهه ۱۳۳۰ در انگلستان مورد استفاده قرار گرفتند. این سازه‌ها شامل مقاطع فلزی سرد نورد متنوع بودند و در مصارف صنعتی، ساختمانی، و دیگر کاربردهای مختلف به کار می‌رفتند. استانداردهای بریتانیا برای این مقاطع تدوین شد و از ابتدا به طراحی و تولید منظم آنها پرداخته شد.

در قرن ۱۷، قاب بندی چوب با پروفیل‌های فوالدی مقاطع قوطی شکل ترکیب شد و در کشورهای مختلف نمونه‌های متنوعی ایجاد شد. در ۱۹۱۴، مقطع C شکل سرد نورد معروف به “استاد Stud” در انگلستان وارد صنعت ساختمان شد و باعث تحول در قاب بندی فلزی شد.

در آمریکا، در سال ۱۹۳۹، مؤسسه‌ی فوالد و فلز (AISI) تحقیقات گسترده‌ای را در زمینه سازه‌های سرد نورد آغاز کرد و استانداردهای جهانی AISI تدوین شدند. کشورهای دیگر نیز استانداردهای مشابهی را ایجاد کردند. سازه‌های فوالدی سرد نورد یک زمینه گسترده از صنایع از جمله ماشین‌سازی، اتومبیل، هواپیما، تسلیحات، و ساختمان را شامل می‌شوند.

در دهه‌ی ۸۰، قاب بندی فلزی با سازه‌های سرد نورد به نام “LSF” یا “GSF” پرسود شد. این نوع سازه با افزایش سرعت اجرا، افزایش مقاومت و پایداری، سبک‌تر کردن ساختمان، و بازیافت مصالح مختلف، نقش مهمی در صنعت ساختمان ایفا کرد. استفاده از قاب‌های سازه‌ای سرد نورد به ویژه با توسعه تکنولوژی CAD/CAM گسترش یافت و تولید این سازه‌ها با دقت و سرعت بالا امکان‌پذیر شد.

 فلسفه سازه های ال اس اف

فلسفه LSF دربارهٔ ماهیت، علل و استدلال ظهور و توسعهٔ تکنولوژی LSF، و شایستگی‌ها و نیازهای گسترش و استفاده آن به عنوان یک گزینه مطلوب در صنعت ساخت بحث می‌کند. تکنولوژی سیستم ساختمانی LSF ابتدا با نام سازه‌های قاب فلزی سرد نورد در دهه ۲۰ میلادی در بریتانیا و به ویژه در امریکا مطرح شد. با پیشرفت صنایع و تکنولوژی ساختمانی و تغییر در مدیریت ساختمان به عنوان صنعت مطرح، تکنولوژی LSF به تحقیقات علمی گسترده‌تری تحت سرپرستی پروفسور جورج وینتر در دانشگاه‌های کرونل و واشنگتن از سال ۱۹۳۹ منجر شد و نخستین استانداردهای طراحی سازه‌های سرد نورد در سال ۱۹۴۶ منتشر شدند.

با پیشرفت مدیریتی و صنعتی در دهه ۵۰، تحولات جدیدی در مهندسی ساختمان رخ داد و مدیریت ساختمان به عنوان یک صنعت جدید شناخته شد. پیش‌ساخته‌سازی به عنوان بحرانی مهم در ساختمان به وجود آمد و مدیریت ساخت و ساز به دو حوزهٔ مدیریت تولید و مدیریت پروژه تقسیم شد. با رشد ساختمان‌های مسکونی به صورت انبوه و مجتمع‌های مسکن، پیش‌ساخته‌سازی به عنوان بخش اصلی سرمایه‌گذاری مسکن در کشورهای توسعه‌یافته به حساب آمد. در این راستا، دیواره‌های پیش‌ساخته بتنی و قاب‌های فلزی سرد نورد به دلیل مزایایی نظیر سرعت تولید، اقتصادی بودن حمل و نقل، سبکی و راحتی در ساخت، محبوب شدند.

در دهه‌های بعد از این، با پیشرفت تکنولوژی، قاب‌های فلزی سرد نورد به نام LSF به عنوان یک گزینهٔ ایده‌آل در ساختمان به حساب می‌آیند. این سیستم ساختمانی با توجه به اصول پایداری، بازیافت مصالح، افزایش سرعت تولید، و کاهش جرم ساختمان، جایگاه ویژه‌ای در صنعت ساختمان به دست آورده است. همچنین، با ظهور سیستم‌های نرم افزاری مدرن و اتصال آنها به ماشین‌آلات صنعتی و تکنولوژی CNC، سیستم CAM/CAD ظهور یافته و تولید قاب‌های فلزی سرد نورد با دقت و سرعت بیشتری امکان‌پذیر شده است.

معرفی سازه

در سراسر جهان بیشتر و بیشتر سازندگان از تعویض به ساخت و ساز قاب فولادی، هر دو در سطح پایین و چند طبقه ساختمان‌های مسکونی. این روش ساختاری بین المللی تاسیس و به خوبی اثبات شده است اکنون وارد بازار اروپا است. قاب فولاد مسکن مورد عالقه در انگلستان شبیه به ثابت در سیستم‌های ساختمان اداری موفق است. خانه های فلزی و یا خانه های قاب فلزی با پروفایل‌های نورد سرد را می‎توان در طیف گسترده ای از پایه های معمولی مونتاژ شده است.

 •  ایاالت متحده آمریکا

سطح پایین خانه فوالد ساخته شده با استفاده از یک قاب فوالدی در حال حاضر برای حدود ۲۰ درصد از ساخت جدید در ایاالت متحده به حساب. نه تنها ساخت و ساز قاب فولادی یک سطح پایین اتالف در مرحله ساخت و ساز و کم در حال هزینه‌های نگهداری، اما عالوه بر این، بین ۲۰%و ۱۰۰% از سازه های فوالدی بازیافت است. و ۱۰۰% قابل بازیافت است. توسعه بازار برای فولادی ضد زنگ در خانه فولادی در ایاالت متحده آمریکا انفجاری بود. در سال ۱۹۹۲ حدود ۵۰۰خانه‌ها را با یک قاب فولادی، سال پس از ۱۵۰۰ خانه ها، در سال گذشته۱۰۰۰۰۰خانه های فولادی ساخته شده اند ساخته شده است، و بازار به نظر می رسد مجموعه ای به ادامه برای خانه های فلزی رشد.

 • استرالیا

ساخت و ساز قاب فولادی در پروژه های مسکونی در حال حاضر در استرالیا با سازندگان زیادی از خانه های فوالدی اغلب به عنوان مدیران پروژه اقدام گسترده است. تجار پیمانکاری تأمین و نصب اجزای اصلی، مانند لوله کشی، برق، آشپزخانه، سقف و دیوار خارجی. طرح های استفاده مجدد از پروژه به پروژه به منظور حفظ اقتصاد مقیاس .

 • ژاپن

در ژاپن استفاده از قاب فولادی در خانه‌های خانواده مشترک از سال ۱۹۵۰بوده است. پس از جنگ جهانی دوم کمبود خانه چنان حاد است که بیش از ۴ میلیون خانه های جدید به حال به فوریت ساخته شده است. قبل از سال ۱۹۴۰ بسیاری از ساختمان از چوب ساخته شده‌اند و آتش سوزی در طول جنگ نابود شدند. به جای تمام کسانی که خانه های چوبی نیاز می‌داشت تولید۱۵۰ سال از چوب. برای محافظت از منابع جنگل و ترویج ساخت و ساز غیر قابل اشتعال، استفاده از چوب در ساخت و ساز تحمل بار محدود شده است. با استفاده از این محدودیت‌ها، صنعت فولادی ژاپن شروع به تولید نور سنج اشکال فولادی به عنوان یک جایگزین برای محصوالت ساختاری چوبی به قاب خانه های فولادی. به عنوان یک نتیجه از این، یک مقدار زیادی از دانش است در این زمینه به دست آمده است و بسیاری از سیستم قاب فولادی کارآمد توسعه یافته‌اند. از آن زمان، سهم بازار برای فولاد ضد زنگ ساخت و ساز در بخش مسکن نیز نسبتا ثابت بوده است. امروز تعداد زیادی از نقاشی های استاندارد موجود برای خانه های مسکونی با استفاده از فولاد یک قاب پروفیل های فوالدی نور سنج وجود دارد .

سرزمین اصلی اروپا

در اروپا، بازار اصلی خارج از انگلستان است اسکاندیناوی و دانمارک، که در آن تعدادی از تحوالت سطح پایین و آپارتمان با استفاده از ساخت و ساز قاب فوالد در طول چند سال گذشته ساخته شده است. این خانه ها از فوالد با استفاده از حداقل تعداد مصالح ساختمانی مونتاژ؛ معموال فوالد، گچی و پشم معدنی .

انگلستان

چند از انگلستان بالا ۲۰ سازندگان خانه در حال حاضر با استفاده از قاب های فولادی برای آپارتمان‌ها و خانه‌های دو طبقه. برخی از شرکت ها در حال حاضر مشخص فولاد در مقادیر تولید، در حالی که دیگران در پروژه های آزمایشی درگیر به مقایسه قاب سبک فوالدی با سایر تکنیک های ساخت و سازه های نوآورانه. در مواجهه با کمبود نیروی کار ماهر و افزایش تقاضا برای کیفیت از مشتریان، این صنعت به رسمیت شناخته شده است که باید آن را به سمت زمان ساخت کوتاه، طراحی کارآمد تر و افزایش تولید صنعتی از خانه های فولاد و یا خانه های فلزی حرکت می کند. فولادیکی از موثر ترین راه برای پاسخگویی به این اهداف است.

 نحوه ی اجرا

 طراحی

در ابتدا پالن معماری مطابق نظر کارفرما تهیه میشود. سپس در نرم افزار سپ ( SAP)اسکلت اصلی ساختمان (سازه)،شامل تمامی دیتیل‌ها و محاسبات و پکینگ لیست و اسمبلینگ لیست (مونتاژ) که شامل مقاومتهای برف ،زلزله ،باد و دیگر بارهای مختلف(مرده و زنده) و مراعات فاصله ستون‌های باربر از یکدیگر ، ضخامت ، عرض و نوع ستون‌ها و تیر‌ها تعریف و جانمایی می گردند.همچنین مسیر عبور کلیه تاسیسات مکانیکی (آب سرد و گرم)و برقی نیز معین و به هنگام تولید با دستگاه‌های مربوطه پانچ و سوراخ می‌گردد.

 پی

پی متداول جهت سیستم ساختمانی قاب بندی فولادی سبک سرد نورد شده ال اس اف (LSF)نواری و یا در صورت نیاز گسترده می باشد.در سازه‌هایی که تراز کف سازه از زمین طبیعی پایینتر است باید دیوارهای برشی را در پیرامون طبقه زیرین و همچنین زیر تمامی دیوار‌های باربر داخلی و خارجی اجرا کرد . باید توجه شود که سختی جانبی طبقه تحتانی بتن آرمه باید حداقل ده برابر سختی جانبی سازه فوالدی سردنورد شده فوقانی باشد و در این حالت می توان بخش‌های فولادی و بتنی را جداگانه طراحی نمود.

نصب

جهت نصب دیوارهای سازه ال اس اف به صورت تراز ، الزم است که سطح فوقانی پی به صورت کامال تراز و بدون هر گونه ناترازی اجرا شود.اگر به هر دلیلی این سطح تراز نباشد باید جهت ایجاد سطح باربر صاف بین رانر های زیرین تمهیداتی در نظر گرفته شود . حداکثر فاصله قابل قبول سطح فوقانی پی و رانر دیوارها شش میلی متر می باشد، در غیر اینصورت باید با قرار دادن صفحات باربر پر کننده و یا اجرای گروت بتن سطح مورد نظر را تسطیح کرد.

الف دیوار

در سازه فولادی سبک ال اس اف(LSF)، تحمل بار جانبی و بار ثقلی توسط دیوارها انجام می‌شود. فضای داخلی دیوارها خالی می‌باشد و باید این فضای خالی را با عایق‌های حرارتی و صوتی همچون فوم پلی استایرن پر کرد.

دیوارها شامل دیوارهای سازه‌ای باربر و دیوارهای غیرسازه ای می‌باشند . .مونتاژ و پنالیزینگ دیوارهای باربر را می توان در محل پروژه به شرط ایجاد یک سطح تراز و شاسی کشی مناسب انجام داد و سپس در جای جای خود نصب‌کرد . روش دیگر، پنالیزینگ در کارخانه است که در آن مونتاژ سقف‌ها، دیوارها و خرپاها در کارخانه انجام شده و پس از حمل به محل پروژه، عملیات نصب انجام می‌پذیرد. اجرای دیوارهای غیر باربر در هر دو روش می‌بایست پس از اجرای دیوارهای باربر و سقف انجام شود.

 

شکل(1)پانل‌های گچی شکل(2) اتصال استاد و رانر برای نصب پانل
شکل(۱)پانل‌های گچی شکل(۲) اتصال استاد و رانر برای نصب پانل

ب سقف

سیستم سقف ساز ه‌ای ال اس اف (LSF) شامل تیرچه، ترک پیرامونی، سخت کننده‌های جان، بست‌های تسمه ای، بست‌های انسجام دهنده و انواع پوشش از قبیل صفحات ساز ه ای چوبی، فولادی می‌باشد. بعالوه کاربرد سقف های فوم بتن و عرشه فولادی با رعایت ضوابط مربوطه امکانپذیر است.

 شکل(3) اشکال مختلف سقف
شکل(۳) اشکال مختلف سقف

خرپاهای فولادی ال اس اف (LSF)باید به طور صحیح برش خورده و به طرز مطلوب به یکدیگر اتصال یابند . ماکزیمم فضای خالی بین اعضای جان نباید بیش از سیزده میلی‌متر باشد . موقعیت اعضای مورب خرپا ، جان خرپا و گر ه‌ها می‌بایست مطابق طراحی نهایی اجرا شود.

 پوشش های خارجی وداخلی سقف و دیوار

ایزوالسیون

به‌وسیله بهترین عایق‌های حرارتی و صوتی ساختمانی همچون پلی استایرن یا پلی اورتان و یا پشم سنگ فشرده ، در دیوارهای خارجی از تبادل حرارت و صدا جلوگیری می‌شود، این محصوالت نه تنها قابلیت اجرا در هر اقلیم و شرایط آب و هوایی را دارند بلکه در صرفه جویی انرژی نیز نقش مهمی ایفا می‌کنند.

 دیواره های خارجی

به منظور پیشگیری از هر گونه اتالف انرزی حرارتی و برودتی در سازه ال اس اف (LSF) در دیواره های خارجی از عایق پشم سنگ فشرده پالتی استفاده می‌شود، که سازه را در برابر سرما و گرما و رطوبت محیط ، کامال محافظت خواهد نمود .انواع عایقهای سرامیکی ،سرباره ،پلی استایرن ، پلی اتیلن، پالستیک گزینه‎های مورد استفاده می‎باشند.

دیواره های داخلی

جهت دیواره‌های داخلی از عایق پلی استایرن به ضخامت ده سانتیمتر استفاده می‌شود.

 مصالح پوششی

پانل‌های گچی(Gypsum Board)

پانل فایبر سمنت یا سمنت بورد (Cement Board) و جیپسوم بورد

پانل‌های چوبی او اس بی وMDF (Wooden Panel)

در سازه‌های ال اس اف  (LSF)عالوه بر امکان استفاده از مصالح سنتی به عنوان پوشش خارجی ، از انواع دیگری از پوششها به عنوان پوشش استفاده می‌شود که معموال شامل پانل‌های گچی، پانلهای چوبی او اس بی (OSB)یا پانلهای سمنت بورد است.

 پانل‌های فایبرسمنت

این پانل‌ها بر روی سازه فلزی گالوانیزه ال اس اف (LSF)نصب می‌شود و به عنوان دیوار در تمامی فضاها دیوار داخلی و خارجی، سقف داخلی و خارجی و .. عمل خواهند کرد. پانل های فایبر سمنت نسل جدیدی از مصالح ساختمانی است که طی سه دهه اخیر متداول گشته و به عنوان پوشش داخلی و یا خارجی و یا کف سازه استفاده می‌شود. مقاومت سازه ای خوب و مقاومت بسیار عالی در برابر رطوبت، حشرات موذی و سایر عوامل مخرب باعث شده تا استفاده از این پانل‌ها هر روزه مورد استقبال بیشتری قرار گیرد.

 کاربردها

ارتیشنبندی داخلی،سقف کاذب، پوشش دیوار خارجی، پوشش دیوار داخلی و سقف خارجی

ابعاد هر پانل ×۱۲۲۰ mm 2440: و یا سایر ابعاد مورد نیاز بصورت سفارشی

ویژگی‌ها

ویژگی مهم سمنت بورد ضد حریق و نسوز بودن آن است. در صورت استفاده از فایبر سمنت در دیوارها و پارتیشن بندی ها نتیجتا اسکلت فلزی ال اس اف (LSF)سازه در مقابل آتش سوزی ایمن می‌شود.

 • مقاوم در برابر رطوبت، حریق، ضربه، حشرات و مواد شیمیایی
 • فاقد آزبست یا هرگونه مواد زیانآور
 • عدم ایجاد آلودگیهای زیست محیطی
 • نصب آسان ایمنی، پایداری، سبکی و دوام قابل توجه

پوشش های سقف و دیوار

a)کاغذ دیواری

 b)رنگ و نقاشی

c)دیوارپوش

 d)کاشی یا سنگ های آنتیک

e)کتیبه

پوشش های کف

 1.  a)پارکت

 b)موکت

c)سنگ ، سرامیک و گرانیت

 d)کفپوش

 1. تاسیسات الکتریکی و مکانیکی

تاسیسات مکانیکی

گزینه‌های مدرن و امروزی ، استفاده از سوپر پایپ و پی وی سی فشرده می‌باشد که در قیاس با لوله‌های فلزی و چدنی از انعطاف پذیری و دوام بیشتری برخوردار می‌باشند . جهت سیستم تهوبه مطبوع هم می توان بنا به نظر کارفرما از پکیج و یا از سیستم تهویه مرکزی سود برد.

تاسیسات الکتریکی

تاسیسات برقی شامل : سیم کشی –کلید –پریز- تابلو برق –چاه ارت – خط تلفن –کابل تلویزیون که اجرا و جانمایی در این نوع سازه‌ها به راحتی امکانپذیر می‌باشد.

در سیستم ال اس اف (LSF)خرطومی‌های تاسیسات از روی سقف کاذب به میانه فضای خالی دیوارها کشیده می‌شوند.

_۴_۵درب و پنجره:

درب ها : هریک از انواع درب ها همچون UPVC-HDF-MDF و آلومینیوم ضد حریق و ضد سرقت و … قابل استفاده میباشند. پنجره : امکان استفاده از انواع پنجره های UPVC و یا آلومینیومی با شیشه های تک جداره و دو جداره در ضخامت و ابعاد و اشکال مختلف بالمانع است.

شکل(4) نمونه اجرایی
شکل(۴) نمونه اجرایی

مزیت و معایب سازه

جدول(1)مزایای استفاده از LSF
جدول(۱)مزایای استفاده از LSF
جدول(2) معایب استفاده از اعضای فوالدی سرد نورد شده
جدول(۲) معایب استفاده از اعضای فوالدی سرد نورد شده

تحلیل سازه

درصورت عدم تحلیل دقیق و لحاظ انعطاف پذیری گره‌ها، فرضیات زیر باید در مدل تحلیلی لحاظ شود.

الف: یال‌های خرپا پیوسته هستند بجز اعضایی که دارای اتصاالت مفصلی در پاشنه، شکستگی‌های شیب و وصل ه‌های میانی هستند.

ب: اتصال اعضای جان خرپا در هر دو انتها به صورت اتصال مفصلی در نظر گرفته می‌شود.

به کار بردن سختی گرهی غیر از مقدار متناظر با آزادی دورانی کام ل پین در اتصال به شرطی مجاز است که آن اتصال برای نیروهای ناشی از تحلیل سازه با در نظر گرفتن سختی گرهی مذکور، طراحی شده باشد.

 بررسی آئین نامه ای

 الزامات طراحی اجرا در ایران

 •  در مناطق با خطر نسبی کم، متوسط و زیاد (مطابق آیین نامه ۲۸۰۰ ایران) استفاده از این سیستم سازه به عنوان قاب ساختمانی ساده به همراه دیوار برشی بتن مسلح حداکثر در۵ طبقه یا ارتفاع ۱۸متر از تراز پایه بلامانع است.
 •  استفاده از این سیستم در مناطق با خطر نسبی کم، متوسط و زیاد (مطابق آیین نامه ۲۸۰۰ ایران) تا حداکثر ۲ طبقه یا ارتفاع ۷٫۲۰ متر از تراز پایه، با اجرای مهاربندی قطری بلا مانع است.
 •  به کارگیری این سیستم در مناطق لرزه خیز با خطرنسبی بسیار زیاد (مطابق آیین نامه ۱۳۱۱ ایران) مجاز نیست.

سیستم در مناطق لرزه خیز با خطرنسبی بسیار زیاد (مطابق آیین نامه ۱۳۱۱ ایران) مجاز نیست:

۱_به کارگیری حداکثر دهانه۵ متر و حداکثر ارتفاع ناخالص (با احتساب ضخامت سقف)۳٫۶۰ متر برای هر طبقه در این سیستم مجاز است.

۲_طراحی کلیه اجزا ء اتصاالت در این سیستم بر اساس استانداردAISI و طرح سازهای و لرزهای آن بر اساس آیین نامه‌های -۰۵ASCEو ۲۰۰۳IBC و ویرایش‌های بعد از آن انجام گیرد.

۳_کنترل سازه در مقابل بار باد بر مبنای مقررات ملی ساختمان ایران مبحث ششم و با در نظر گرفتن سیستم مقاوم در برابر بار جانبی ناشی از زلزله که در بندهای۱و ۲ آمد ه است انجام شود.

۴_رعایت محدودیت حداکثر بار مرده و زنده به ترتیب ۲۵۰ کیلوگرم بر متر مربع و۳۵۰ کیلوگرم بر متر مربع برای سقف‌ها الزامی است.

۵_رعایت مشخصات فولاد سرد نورد شده بر اساس استانداردASTM الزامی است.

۶_رعایت ضوابط فصل ۲۱ آیین نامه-۳۱۸-۰۵ACI و ویرایشهای پس از آن برای طراحی دیوارهای برشی بتن مسلح الزامی است.

۷_تأمین ضوابط دیافراگم صلب برای کلیه سقف‌ها الزامی است.

۸_کلیه اتصاالت اعضای قایم به اعضای افقی می باید به گون‌های باشد که یکپارچگی اعضا در ارتفاع سازه تأمین شود.

۹_ضوابط مربوط به اجزاء اتصالی شامل پیچ خودکار، پیچ و مهره می‌بایستی مطابق آیین نامهAISC و استانداردAISI تأمین شود.

۱۰_در صورت استفاده از اتصاالت جوش، رعایت ضوابط و مقررات مربوط به جوشکاری اعضای نورد شده مطابق استانداردAISI و آیین نامه هایAWS و AISC الزامی است.

۱۱_سقف سازهای این سیستم متشکل از تیرچه فلزی دال بتن مسلح فوقانی به صورت مقطع مرکب است که میباید بر مبنای ضوابط مقاطع مرکب مطابق آیین نامه و دال‌های بتن مسلح بر مبنای آیین نامهACI تأمین شود.

۱۲_به کارگیری مصالح بنایی در دیوارهای خارجی و داخلی مجاز نمی‌باشد. حداکثر وزن متر مربع دیوارتمام شده در جداکننده‌های داخلی نبایستی بیشتر از ۵۰ کیلوگرم بر متر مربع و در دیوارهای خارجی نبایستی بیش از ۱۰۰ کیلوگرم بر مترمربع باشد.

۱۳_لازم است تمهیدات الزم به منظور عدم مشارکت پانلهای غیر باربر و جداکننده‌ها در سختی جانبی سازه صورت پذیرد.

۱۴_الزم است تمهیدات الزم متناسب باشرایط مختلف اقلیمی و محیطهای خورنده ایران صورت پذیرد.

۱۵_کلیه مصالح و اجزا در این سیستم اعم از معماری و سازهای از حیث دوام، خوردگی، زیست محیطی و غیره میبایستی بر مبنای مقررات ملی ساختمان ایران یا آیین نامههای ملی یا معتبر بینالمللی شناخته شده و مورد تایید، به کار گرفته شود.

۱۶_الزامات مربوط به انرژی باید مطابق مبحث ۱۹ مقررا ت ملی ساختمان رعایت شود. ۲۰ در صورتی که عایق حرارتی به صورت پرکننده اجرا شود، باید نوع و ضخامت عایق، مقاومت حرارتی مورد نیاز را تأمین کند.

۱۷_به منظور کاهش اثر پل حرارتی، الزم است حدفاصل وادارها(stud )و لایه خارجی جداره با نوعی عایق حرارتی متراکم پر شود..

۱۸_لازم است مالحظات کامل هوابندی در جدارههای داخلی و خارجی، بازشوها و همچنین محل نصب اجزای اتصالی نظیر پیچ و مهره، با توجه به اقلیم مورد نظر و همچنین خطر میعان به عمل آید.

۱۹_رعایت مبحث سوم مقررات ملی ساختمان درخصوص حفاظت ساختمان‌ها در مقابل حریق و همچنین الزامات نشریه شماره ۴۴۴ مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن مربوط به مقاومت جداره‌ها در مقابل حریق با درنظر گرفتن ابعاد ساختمان، کاربری و وظیفه عملکردی اجزای ساختمانی الزامی است.

۲۰_صدابندی هوا برد جداکنندههای بین واحدهای مستقل و پوسته خارجی ساختمان و صدابندی سقف بین طبقات میبایست طبق مبحث هجدهم مقررات ملی ساختمان تأمین شود.

۲۱_اخذ گواهی نامه فنی برای محصول تولیدی، پس از راه اندازی خط تولید کارخانه، از مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن الزامی است .

-۷-۲آیین‌نامه‌های معتبر بین المللی مؤید و متضمن سازه های قاب فلزی سبکLSF

 1. IBC(International Building Code)
 2. IRC(International Residental Code)
 3. AISI S100 ~ 200
 4. ASCE 7
 5. TI (US Army)
 6. AS/NZ 4600
 7. BS
 8. Euro Code 3
شکل(5) نحوه تولید ورق‌های سازه ال اس اف
شکل(۵) نحوه تولید ورق‌های سازه ال اس اف
شکل(6) نمونه‎های اجرایی موردی
شکل(۶) نمونه‎های اجرایی موردی
شکل(7) پروژه ساخته شده
شکل(۷) پروژه ساخته شده

نتیجه گیری

یستم قاب فولادی سبک نورد سرد، یکی از راه حل‌های موجود و مناسب برای تولید صنعتی و انبوه ساختمان، کاهش وزن ساختمان، افزایش مقاومت ساختمان در مقابل زلزله، کاهش زمان ساخت، ارتقای کیفیت ساخت، کاهش هزینه های ساخت و صرفه جویی در مصرف انرژی است.

با وجود کاستی‌ها و محدودیت‌های موجود در این سیستم، مانند محدودیت در طول دهانه و تعداد طبقات و … استفاده از آن همچنان به عنوان یکی از راه حل‌های مناسب توصیه می‌شود و به طور خاص برای تولید انبوه مسکن به روش صنعتی تا ۵ طبقه یا بیشتر (با تامین تمهیدات خاص مانند دیوار برشی بتنی و رعایت مقررات ملی ساختمان) کامالً به صرفه و مطلوب است. رعایت تناسبات معین در اندازه ها هرچند ممکن است ابتدا به عنوان محدودیتی در طراحی به نظر برسد، اما در ساخت بسیاری از بناها مانند واحدهای مسکونی، این ویژگی نه تنها محدودیت نیست، بلکه نوعی مزیت محسوب می‌شود.

همچنین کنترل کیفیت و نظارت بر این سیستم ساختمانی بسیار ساده بوده و با سهولت و اطمینان کافی قابل انجام است. از سوی دیگر با توجه به سبک بودن ساختمان در این روش و شرایط زلزله خیزی کشور استفاده از این سیستم از نظر مقاومت در برابر زلزله توصیه می‌شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *