خدمات مدیریت پیمان - شرکت عمرانی زانیس سازه

خدمات مدیریت پیمان

خدمات مدیریت پیمان
زمان مطالعه این صفحه : ۵ دقیقه

خدمات مدیریت پیمان شرح وظایف مدیریت پیمان اجرای ساختمان :

 • بررسی و برآورد اولیه هزینه‌های اجرایی با توجه به نقشه‌ها و مشخصات فنی و اجرایی پروژه
 • تهیه و خرید کلیه مصالح و یا اجاره لوازم و ابزار و ماشین‌آلات اقدامات لازم جهت اخذ انشعابات
 • نظارت کامل و دقیق و ایجاد هماهنگی‌های لازم در اجرای به موقع و صحیح ساختمان
 • تهیه صورت هزینه‌های انجام‌شده و ارائه آن به صاحب کار

خدمات مدیریت پیمان – ازآنجا که اغلب مجریان طرحهای بزرگ عمرانی موفق به تکمیل و راه اندازی طرحهایشان، مطابق زمان و هزینه های پیش بینی شده نمی شوند، با مشکلات زیادی مواجه می باشند.

پیچیدگی تکنولوژیکی، تنوع تخصصهای مورد نیاز، نامناسب بودن طراحی ها ، حجم عظیم فعالیتها و همچنین تعداد زیاد سازمانها و افراد درگیر در طرح، همگی از مسائلی هستند که اغلب مجریان طرح را در پروژه های بزرگ و پیچیده از رسیدن به اهداف پروژه باز می دارند.

معضلات ناشی از این مسائل، زمانی نمود بیشتری خواهد داشت که مجری طرح تجربه و تخصص لازم را در اداره کردن پروژه های مدیریت پیمان مشابه کسب نکرده باشد و علیرغم نداشتن ذهنیت روشن نسبت به فعالیتها ونیازهای آتی پروژه، مسئولیت مدیریت و هماهنگی طرح را نیز بر عهده گیرد.مدیریت پیمان اجرای ساختمان بلند مرتبه را نیز برعهده مجری طرح می باشد.

درصد در مدیریت پیمان یا MC

با توجه به نوع قرارداد درصد مدیریت پیمان نیز متفاوت است. این تفاوت به طور مثال در ساخت ویلا یا ساختمان، بسته به حجم کار و نوع قراردادی که منعقد می‌شود، با میزان درصد و حق‌الزحمه مجری و پیمانکار ساختمان، یک رابطه مستقیم دارد.

هر چقدر حجم کار کمتر و یا زیادتر شود، بسته به حجم کار، میزان درصد مدیریت پیمان نیز کمتر و یا بیشتر می‌شود. دلیل این تفاوت هم این است وقتی که حجم کار خیلی زیاد باشد و میزان توافق حق مدیریت کمتر و یا نصف حق مدیریت پیمان در یک کار کوچک باشد، باز هم به نسبت سود بیشتری را برای مدیر پیمان خواهد داشت.

مزایای خدمات مدیریت پیمان

با توجه به نظارت مستقیم MC بر عملیات اجرایی پیمانکاران ساخت نیازی به خدمات نظارتی مهندسین مشاور نیست.

در صورتیکه MC در اواسط فاز طراحی و یا زودتر به کار گرفته شود، با ادغام شدن درون تیم طراحی و هماهنگی با تیم طراح قادر خواهد بود تجربیات و مهارتها مربوط به ساخت را در طراحی ها اعمال نماید تا منجر به کاهش زمان، هزینه، اجرایی شدن بهتر طرحها و افزایش امکان آنالیز مهندسی ارزش در مراحل طراحی و ساخت گردد.

 • حضور مدیریت پیمان در ایجاد هماهنگی مابین پیمانکاران ساخت و رفع مشکلات آنان موثر است و از تداخل در کارها جلوگیری می کند.
 • با توجه به نظارت مستقیم MC بر عملیات اجرایی پیمانکاران ساخت نیازی به خدمات نظارتی مهندسین مشاور نیست.
 • تنها هدف MC جلب رضایت کارفرما ,حفظ منافع آن است ، بنابراین تمایلات سودجویانه پیمانکاری ندارد.
 • چون مدیریت پیمان مستقیماً در طراحی و اجرا شرکت نمی کند، می تواند فارغ از مسایل مستقیم اجرایی منحصراً به مدیریت، برنامه‌ریزی و کنترل هزینه بپردازد.
 • در این روش رقابت شدیدی مابین پیمانکاران ساخت ایجاد میگردد، زیرا کار به بسته های کوچکتری تقسیم شده است و پیمانکاران با انجام صحیح و بموقع آن، سعی در به دست آوردن بسته های کاری بیشتری دارند.
خدمات مدیریت پیمان
خدمات مدیریت پیمان

مدیریت بر تدارکات­، ساخت و نصب و خدمات تکمیلی پیمان کاری

 • شامل ابلاغ شروع کار به پیمانکار منتخب برای اجرا
 • بررسی و تأیید روش اجرای کار پیشنهادی توسط پیمانکار
 • بررسی و اعلام نظر در مورد تکنولوژی اجرای کار پیشنهاد شده توسط پیمانکار
 • نظارت بر فرآیند ساخت کالا و تجهیزات
 • انجام کنترلهای کیفی
 • بازرسی فنی و آزمایشهای کارخانه­ای به منظور اطمینان از رعایت استانداردهای فنی
 • بررسی و تأیید مشخصات فنی مصالح و تجهیزات تهیه شده توسط پیمانکار در انطباق با اسناد
 • تحویل ساختگاه برای تجهیز کارگاه به پیمانکار ساخت و هماهنگی در خصوص مسایل حقوقی مربوط به تملک اراضی
 • بررسی و تأیید مدارک فنی مربوط به مشخصات
 • چگونگی انجام، زمان و استانداردهای تجهیز کارگاه
 • بررسی متن قراردادهای منعقد شده با عوامل انجام خدمات تدارکات موردنیاز پروژه
 • بررسی و تأیید فهرست اقلام مصالح و تجهیزات عمده و اصلی موردنیاز برای سفارش
 • بررسی و تأیید روش­های تهیه مصالح، تجهیزات و ماشین آلات
 • کسب اطمینان از انجام اقدامات لازم برای پوشش بیمه ای
 • استانداردها، کنترل رعایت استاندار­دهای ایمنی کارگاه با کسب اطمینان از کفایت اقدامات پیشگیرانه انجام شده توسط پیمانکاران
 • حمل، تحویل گرفتن و ترخیص اقلام و تجهیزات وارداتی
 • کنترل روش­های اجرای کار با کسب اطمینان از تطابق آن با مدارک طراحی

مدیریت بر تدارکات­، ساخت و نصب و خدمات تکمیلی پیمان کاری

 • شامل ابلاغ شروع کار به پیمانکار منتخب برای اجرا
 • بررسی و اعلام نظر در مورد تکنولوژی اجرای کار پیشنهاد شده توسط پیمانکار
 • بررسی و تأیید روش اجرای کار پیشنهادی توسط پیمانکار
 • تحویل ساختگاه برای تجهیز کارگاه به پیمانکار ساخت و هماهنگی در خصوص مسایل حقوقی مربوط به تملک اراضی
 • بررسی و تأیید مدارک فنی مربوط به مشخصات
 • کنترل روش­های اجرای کار با کسب اطمینان از تطابق آن با مدارک طراحی
 • چگونگی انجام، زمان و استانداردهای تجهیز کارگاه
 • بررسی متن قراردادهای منعقد شده با عوامل انجام خدمات تدارکات موردنیاز پروژه
 •  بررسی و تأیید فهرست اقلام مصالح و تجهیزات عمده و اصلی موردنیاز برای سفارش
 • بررسی و تأیید روش­های تهیه مصالح، تجهیزات و ماشین آلات
 • نظارت بر فرآیند ساخت کالا و تجهیزات
 • انجام کنترلهای کیفی
 • کسب اطمینان از انجام اقدامات لازم برای پوشش بیمه ای
 • حمل، تحویل گرفتن و ترخیص اقلام و تجهیزات وارداتی
 • استانداردها، کنترل رعایت استاندار­دهای ایمنی کارگاه با کسب اطمینان از کفایت اقدامات پیشگیرانه انجام شده توسط پیمانکاران
 • بازرسی فنی و آزمایشهای کارخانه­ای به منظور اطمینان از رعایت استانداردهای فنی
 • بررسی و تأیید مشخصات فنی مصالح و تجهیزات تهیه شده توسط پیمانکار در انطباق با اسناد

شرح خدمات مدیریت پیمان زانیس سازه

 

 • برنامه ریزی، تهیه برنامه های زمان بندی، کنترل
 • خدمات مدیریت، هماهنگی و مشاوره
 • تعیین خط مشی های اجرایی پروژه و رویه ها
 • پیشرفت عملیات و گزارش دهی به کارفرما
 • هماهنگی عملیات اجرایی و نظارت بر ساخت
 • کنترل و هماهنگی در مورد حمل و نقل، مواد و مصالح
 • بازرسی میدانی، تست و راه اندازی
 • خدمات دوره بهره برداری
 • برآورد و کنترل هزینه
 • تهیه اسناد و مدارک
 • کنترل مواد، مصالح وتجهیزات
 • مساعدت در امر استخدام و آموزش پرسنل بهره برداری
 • کنترل کیفیت و تضمین کیفیت

مدیریت پیمان در اصفهان

 •  کار مدیریت پروژه از دوش کارفرما برداشته شده ، مسائل فنی ، ایمنی ، ارتباط با همسایگان ، پیمانکاران جزه سازمانها به عهده تیم مدیریت پیمان است .
 • پیمانکار نگران تغییر قیمتها نیست ، تغییر قیمتها تاثیر بر کیفیت کار ندارد . پیمانکار به دنبال ادعای تغییر قرارداد بابت نوسانات بازار و تعدیل و … نیست .
 • درآمد پیمانکار وابسته به پیشرفت پروژه است و تمام موارد جانبی کنار گذاشته می شود .
 • کارفرما به سلیقه خود می تواند برخی جزییات را تغییر دهد و پیمانکار موظف به اجرای آن است . هزینه تغییرات به عهده پیمانکار نیست .
 • پیچیدگی های فنی تاثیری بر ادعای پیمانکار نداشته و تیم مدیریت موظف به اجرای تصمیمات کارفرما است .
 • جزییات مالی ؛ خرید ها و پرداختها در اختیار کارفرما است و هزینه های واقعی پروژه به وی نشان داده می شود .
واحد فنی زانیس سازه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

درخواست مشاوره

در مورد خدمات شرکت عمرانی زانیس سازه سوالی دارید؟