طراحی بهینه قابهای بتن مسلح بر اساس عملکرد - شرکت عمرانی زانیس سازه

طراحی بهینه قابهای بتن مسلح بر اساس عملکرد

طراحی بهینه قابهای بتن مسلح بر اساس عملکرد
زمان مطالعه این صفحه : < 1 دقیقه

در روش‌های معمول طراحی بر اساس عملکرد، عموما سازه با استفاده از سعی و خطا برای تامین سطح عملکرد مورد نظر طراحی می‌شود. هدف از این تحقیق، تعریف و تشکیل روابط ریاضی مساله طراحی بر اساس عملکرد در قالب یک مدل بهینه‌سازی و توسعه یک روش رایانه‌ای برای یافتن طرح بهینه قاب‌های بتن مسلح بر اساس عملکرد است. پس از تعریف مدل بهینه‌سازی، روابطی صریح برای تابع هدف و قیود مساله با استفاده از تحلیل حساسیت غیرخطی سازه نسبت به متغیر‌های طراحی و به کارگیری روش تقریب‌سازی محدب استخراج می‌شود. برای حل مساله بهینه‌سازی به دست آمده، از روش دوگان استفاده می‌شود. با ارایه یک قاب ده طبقه به عنوان نمونه، نشان داده می‌شود که روش توسعه یافته قادر است به صورت همزمان سختی و مقاومت قاب بتنی را بهینه کند.

منبع :

حبیبی، ع.، محرمی، ح.، تسنیمی، ع.، ۱۳۸۸. طراحی بهینه قابهای بتن مسلح بر اساس عملکرد. روش های عددی در مهندسی (استقلال), [online] 28(2), pp.35-50. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=117987.

فارغ التحصیل کارشناسی ارشد عمران گرایش سازه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

درخواست مشاوره

در مورد خدمات شرکت عمرانی زانیس سازه سوالی دارید؟