طراحی بهینه اقتصادی دیوار حائل طرهای بتن مسلح به روش الگوریتم ژنتیک - شرکت عمرانی زانیس سازه

حفاظت شده: طراحی بهینه اقتصادی دیوار حائل طرهای بتن مسلح به روش الگوریتم ژنتیک

طراحی بهینه اقتصادی دیوار حائل طرهای بتن مسلح به روش الگوریتم ژنتیک
زمان مطالعه این صفحه : ۳ دقیقه

این محتوا با رمز محافظت شده است. برای مشاهده رمز را در پایین وارد نمایید:

فارغ التحصیل کارشناسی ارشد عمران گرایش سازه