بهینه‌یابی سطح مقطع و آرایش میلگردها در قاب‌های بتن آرمه با استفاده از الگوریتم تعمیم یافته ی ژنتیک - شرکت عمرانی زانیس سازه
  • صفحه اصلی
  • تحقیق و توسعه

حفاظت شده: بهینه‌یابی سطح مقطع و آرایش میلگردها در قاب‌های بتن آرمه با استفاده از الگوریتم تعمیم یافته ی ژنتیک

حفاظت شده: بهینه‌یابی سطح مقطع و آرایش میلگردها در قاب‌های بتن آرمه با استفاده از الگوریتم تعمیم یافته ی ژنتیک
زمان مطالعه این صفحه : ۵ دقیقه

این محتوا با رمز محافظت شده است. برای مشاهده رمز را در پایین وارد نمایید:

فارغ التحصیل کارشناسی ارشد عمران گرایش سازه